Vermiculite

Vermiculite

Vermiculite bestaat uit een harmonica-granulaat, dat lucht bevat. Hierdoor ontstaat een zeer laag volume gewicht. Vermiculiet is geschikt voor gipsmodellen lichter te maken en om beter te kunnen verwerken. Bij een bestelling worden er om logistieke redenen  altijd 2 zakken verstuurd.

Artikel/maattabel

Artikel Eenheid
17 zak van 100 liter

Eigenschappen / Kenmerken

  • Let op: Het mengsel wordt sneller hard maar de uitharding zelf gaat niet sneller
  • Mengverhouding: 2 - 3 delen gips en 1 deel Vermiculite
  • Materiaal: asbestvrij, niet kankerverwekkend, brandt niet en geeft geen schadelijke huidreacties