Productoverzicht

615 | Drop Foot Splint Full Foot

Beoogd gebruik: ter compensatie voor patiënten met insufficiëntie van de voetheffers en een beperkte flexie in de voet.


ATX voethefferorthese

Beoogd gebruik: deze orthese wordt ingezet bij een lichte uitval van de voetheffers en een lichte varus/valgus afwijking.


BlueROCKER - dynamische enkel-/voetorthese

Beoogd gebruik: bij zwaardere uitval verschijnselen en meervoudige beperkingen, enkelinstabiliteit en/of proximale spierzwakte.


BlueROCKER carbon component

Beoogd gebruik: voor het maken van een dynamische enkel-/voetorthese of in combinatie met een maatwerk voetprothese.


COMBO componenten voor hyperextensiecontrole

Beoogd gebruik: voor patiënten die naast een hyperextensie van de knie, ook een voetheffersparese hebben.


Custom ToeOFF / BlueROCKER

Beoogd gebruik: deze maatwerk orthese is de oplossing indien - op grond van bijzondere onderbeencontouren - een standaard Allard AFO orthesen niet inzetbaar is.


Drop Foot Orthosis NA400

Beoogd gebruik: ter compensatie voor patiënten met voetheffer insufficiëntie en een beperkte flexie in de voet hebben.


KiddieFLOW dynamische enkel-/voetorthese voor kinderen

Beoogd gebruik: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus.


KiddieGAIT dynamische enkel-/voetorthese voor kinderen

Beoogd gebruik: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus.


KiddieROCKER dynamische enkel-/voetorthese voor kinderen

Beoogd gebruik: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus.


Navigait voethefferorthese

Beoogd gebruik: deze orthese wordt ingezet bij een lichte voetheffer aandoening waardoor een betere dorsiflexie mogelijk wordt.


ToeOFF carbon component

Beoogd gebruik: voor het maken van een dynamische enkel-/voetorthese of in combinatie met een maatwerk voetprothese.


ToeOFF dynamische enkel-/voetorthese

Beoogd gebruik: bij matige tot zwaardere uitvalverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.


ToeOFF FLOW 2½ dynamische enkel-/voetorthese

Beoogd gebruik: bij matige tot zwaardere uitvalsverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.


ToeOFF FLOW 2½ carbon component

Beoogd gebruik: bij matige tot zwaardere uitvalsverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.


Triple Action - Enkelscharnier A - 19 mm

Beoogd gebruik: inzet ter compensatie van volwassenen met een pathologisch looppatroon.


Triple Action - Enkelscharnier B - 16 mm

Beoogd gebruik: inzet ter compensatie van jongeren en volwassenen met een pathologisch looppatroon.


Triple Action - Enkelscharnier C - 13 mm

Beoogd gebruik: inzet ter compensatie en ondersteuning van kinderen met een pathologisch looppatroon.


Ypsilon FLOW ½ enkel-/voetorthese

Beoogd gebruik: bij patiënten met een zijdelings stabiel enkelgewricht en een geringe uitval van de voetheffer musculatuur.