Privacy

Basko Healthcare B.V. (hierna Basko) is verheugd dat u onze website bezoekt. Privacy en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn erg belangrijk voor ons. Daarom verplichten wij ons ertoe uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te houden. We willen u hier graag informeren welke van uw persoonlijke gegevens we verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Aangezien wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze interne processen een aanpassing van dit privacybeleid noodzakelijk kunnen maken, verzoeken wij u dit privacybeleid regelmatig te lezen.

I. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (betroffen persoon).  Informatie die geen betrekking heeft op u als persoon, is geen persoonlijke informatie.

II. Welke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt?

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder dat u uw identiteit hoeft te onthullen.
Het inloggen op de webshop vereist een gebruikersnaam en wachtwoord. In de aanvraag voor toegangsgegevens voor de vakhandel verzamelen wij de volgende gegevens (bedrijf, klantnummer, straat, huisnummer, postcode, stad, contactpersoon, telefoon, fax, e-mail, internet, datum, naam van het management). Als u ons per e-mail een contactverzoek stuurt, zijn uw contactgegevens ook nuttig
.

III. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om u via de website een uitgebreide service te bieden of om uw contactverzoek of aanvraag via de website te kunnen honoreren.
 1. Log Files

  Bij elke paginaweergave worden toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand, het serverlogboek. Het opgeslagen record bevat de volgende informatie:
  - het IP-adres van de gebruiker (die kan worden gebruikt om de computer te identificeren)
  - de externe host (naam en IP-adres van de computer die de pagina opvraagt)
  - de tijd, de status, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de website van waaruit de gebruiker naar de gevraagde pagina is gekomen (de zogenaamde "verwijzende persoon")
  - de product- en versiegegevens van de gebruikte browser (de zogenaamde "user agent") .
  De IP-adressen van de gebruikers worden kort na de verbinding met onze website geanonimiseerd. We evalueren deze logbestanden alleen in geval van misbruik van onze website. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om vervolgens de logbestanden van gebruikers te controleren waarvan we een concreet vermoeden hebben dat zij onze website gebruiken in strijd met de wet en/of het contract.
 2. Statistische analyse

  Er vindt geen directe persoonlijk identificeerbare analyse plaats. De statistische analyse van gepseudonimiseerde of anonieme datasets blijft voorbehouden. Deze worden opgeslagen met het oog op het verbeteren van de website en statistische doeleinden. Daarbij wordt algemene informatie gelogd, b.v. wanneer welke pagina bij Basko werd bezocht of welke pagina het vaakst werd bekeken. Deze gegevens tonen geen conclusies over de gebruiker, maar worden gemaakt onder een pseudoniem.
 3. Cookies

  Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en worden gebruikt om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen en om het bezoek aan onze website voor u aangenamer te maken. Gebruik van onze website is ook mogelijk zonder cookies. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als u niet wilt dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, schakel dan de opslag van cookies in uw browser voor onze website uit of stel uw browser zo in dat cookies over het algemeen niet op uw computer worden opgeslagen.

IV. Worden uw gegevens gedeeld met derden?

In principe geven we geen persoonlijke gegevens door aan derden. Vanwege wettelijke vereisten kunnen we in individuele gevallen worden verplicht uw persoonlijke gegevens door te geven aan rechtshandhavingsinstanties. Dit is b.v. in het geval dat er een vermoeden van een misdrijf of misbruik van onze website bestaat.

V. Hyperlinks naar extrene websites

Op onze website staan zogenaamde hyperlinks naar andere websitesaanbieders. In dat geval wordt u doorgestuurd vanuit onze website naar de website van de andere aanbieder(s). Dit kunt u onder andere herkennen doordat de URL (adres) wijzigt. Voor informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze bedrijven, kunt u terecht op de privacy policy welke zij op hun websites vermelden.

VI. Google Maps

Basko gebruikt Google Maps om interactieve kaarten in het contactgebied weer te geven. Google Maps is een kaartservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres en het (start) adres dat is ingevoerd in de Routeplanner-functie, worden overgedragen aan Google in de Verenigde Staten.
Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt rechtstreeks door Google naar uw browser verzonden en daarmee in de website geïntegreerd. Daarom hebben we geen zeggenschap over de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. Volgens onze kennis zijn dit op zijn minst de volgende gegevens
:
- datum en tijdstip van het bezoek aan de betreffende website,
- internetadres of URL van de bezochte webpagina,
- IP-adres,
- met betrekking tot de routeplanner het ingegeven (start) adres.
We hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen daarom hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Als u niet wilt dat Google via onze website informatie over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript uitschakelen in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u de kaartviewer echter niet gebruiken. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in het privacybeleid van Google. : http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html.

VII. Gegevensbeveiliging

Als onderdeel van het technische beheer van de website hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie, toegang door onbevoegde derden, verlies, vernietiging of wijziging (bijvoorbeeld SSL-verbinding voor inloggen). Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk .

VIII. Betrokken functionaris bescherming zoek en persoongegevens

Op uw verzoek zullen wij u op elk gewenst moment informeren of en welke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Als, ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te verkrijgen, onjuiste persoonlijke gegevens over u bij ons worden opgeslagen, zullen wij deze onmiddellijk op uw verzoek corrigeren. Als u de verwijdering van de opgeslagen gegevens wilt, vindt deze verwijdering plaats op uw verzoek, daar waar verwijdering om wettelijke redenen mogelijk is.
Neem in dergelijke gevallen en voor verdere vragen contact op met:
 
Basko Healthcare
Pieter Lieftinckweg 16
1505 HX Zaandam
Tel: +31 (0)75 613 15 13